Olika Roulettebord

Det finns olika Roulettebord att välja bland när man ska spela Roulette. Även om själva utformningen av borden är i stort sett densamma så skiljer sig Rouletteborden något åt beroende på hur exklusiva de är, vilken tillverkare som har gjort Roulettebordet och så vidare. Rouletteborden skiljer sig också åt beroende på om man spelar Amerikansk roulette eller Europeisk roulette.

Det man ska tänka på när man spelar Roulette på casinon eller onlinecasinon är att storlekarna på satsningarna kan skilja sig åt mellan borden. Det finns alltså minimi- och maximisatsningar för varje bord och vissa av borden har lägre minimi- och/eller maximisatsningar, medan andra Roulettebord har högre minimi- och/eller maximisatsningar.