Spelplanen

För att spela Roulette krävs dels ett Rouletthjul och dels ett Roulettebord. Roulettebordet är själva spelplanen och det är där man gör sina satsningar. Roulettebord kan ha olika design beroende på vart de är tillverkade och beroende på hur exklusiva de är. Men själva utformningen brukar vara densamma oavsett vilket bord man spelar på. Ett Roulettebord innehåller siffrorna 0 till 36 och siffrorna är placerade på bordet i den ordning som de följer. Högst upp finner man alltså siffran noll, medan siffran trettiosex är placerad längst ner på bordet. Spelar man Amerikansk Roulette finns det två nollor och då är den andra nollan, dubbelnollan, placerad bredvid den vanliga nollan.

Nollan och eventuellt också dubbelnollan är alltså placerad högst upp på Roulettebordet. Nollan eller nollorna står ensam på sin rad och rutan där nollan finns är också något större än andra rutor på bordet. Nedanför nollan följer ett antal rader, där resterande siffror är placerade i rader om tre och tre. Direkt under siffran noll följer alltså raden med siffrorna 1, 2, 3 och på nästa rad följer 4, 5 och 6. Så fortsätter det och avslutas alltså med siffrorna 34, 35 och 36. Nedanför den sista raden på Roulette bordet finns tre kolumner, en för 34, en för 35 och en för 36.

Allt man kan satsa på i Roulette finns markerat på Roulettebordet. Man kan välja att satsa på enstaka siffror och då kan man välja vilken eller vilka som helst av siffrorna mellan 1 och 36. Man kan också välja att satsa på en rad och då satsar man på samtliga av de tre nummer som ingår i raden. Exempelvis kan man satsa på raden 7, 8, 9 och då satsar man alltså på alla de tre numren. Man kan välja att satsa på en kolumn, exempelvis kolumn 35, och då ingår samtliga av de nummer som finns med i samma kolumn. Det finns också något som kallas för ytterchanser som man kan satsa på, exempelvis färg eller dussin. När det gäller dussin finns det tre olika alternativ att välja bland och i varje alternativ ingår 12 siffror på Roulettebordet. Det finns också andra ytterchanser. Exempelvis kan man välja att satsa på rött eller svart och då ingår samtliga röda eller samtliga svarta siffror i satsningen. Man kan också välja att satsa på jämna nummer eller ojämna nummer.